Gdansk stoczniaPomnik Poległych Stoczniowców 1970, nazywany też pomnikiem Trzech Krzyży,  upamiętnia ofiary grudnia 1970 roku. Przypomina dramatyczne wydarzenia z grudnia 1970 roku, kiedy w okresie strajków podjętych przez robotników ówczesnej Stoczni   
im. Lenina i ich tłumienia przez wojsko, na ulicach tragicznie zginęło kilkudziesięciu stoczniowców. Przez dziesięć lat władze nie zezwalały na postawienie ofiarom pomnika. Stało się to możliwe dopiero w sierpniu 1980 roku.
Pierwszy drewniany krzyż postawiony został przed bramą stoczni, ale już wtedy powstawał projekt właściwego monumentu, trwały też w całym kraju zbiórki pieniędzy na realizację przedsięwzięcia. Już 16 grudnia, w pobliżu bramy drugiej, w miejscu gdzie padli pierwsi zabici w 1970 roku, został uroczyście odsłonięty nowy pomnik
Tworzą go trzy krzyże o wysokości 42 metrów, każdy o wadze 36 ton. Na każdym krzyżu zawieszona jest kotwica, ważąca około 2 ton. W dolnej części monumentu znajdują się płaskorzeźby ze scenami z życia stoczniowców. Na pomniku został umieszczony cytat z psalmu 29, a także fragment wiersza Czesłąwa Miłosza pt.„Który skrzywdziłeś”. Są tu także tablice z nazwiskami zabitych w 1970 roku.