Katowice

Ustawiony jest w centrum Katowic, w sąsiedztwie hali widowiskowo - sportowej „Spodek” i w pobliżu gmachu Muzeum Śląskiego. Uważany jest za symbol miasta – jednocześnie należy mu się pierwszeństwo pod względem wielkości i wagi – jego elementy łącznie ważą 61 ton. Monument upamiętnia trzy powstania zbrojne Polaków przeciwko władzom niemieckim Górnego Śląska.

Oryginalny jest kształt pomnika – abstrakcyjna rzeźba przedstawia trzy łopoczące orle skrzydła mają symbolizować śląskie powstania. Każde ze skrzydeł upamiętnia jedno z powstań śląskich, odbywających się kolejno w 1919 r., 1920 r. i 1921 r. Wszystkie oznaczały trudne drogi do wolności, waleczność i bohaterstwo powstańców.

Pomnik Powstańców Śląskich uznawany jest za jeden z najlepiej zaprojektowanych . Było to dzieło dwóch twórców: odpowiedzialnym za formę rzeźbiarką był Gustaw Zemła, natomiast  koncepcję architektoniczną pomnika stworzył Wojciech Zabłocki.

Pomnik odsłonięty został 1 września 1967 r. Całą konstrukcję odlano w Gliwickich Zakładach Urządzeń Technicznych, wyspecjalizowanych w tej dziedzinie. Warto dodać, że ten pomnik podarowany został Katowicom przez społeczeństwo Warszawy.