biskupin.jpg

Najbardziej znany w Europie Środkowej rezerwat archeologiczny, z pozostałościami warownej osady kultury łużyckiej (trwała w okresie od środkowej epoki brązu, od ok. XIV w. p.n.e., po wczesną epokę żelaza, czyli do ok. V w. p.n.e.). Odkryta została w 1933 roku.

Na wyspie o powierzchni około 2 ha, istniał gród o owalnym kształcie, który tworzyło ponad 100 domostw, o wymiarach przeciętnie około  8 x 10 m, usytuowanych szeregowo wzdłuż jedenastu ulic, o szerokości ok. 2,5 m każda. Ocenia się, że w osadzie mieszkać mogło od 600 do 1200 osób. Osada otoczona była wałem drewniano-ziemnym o szerokości 3-4 m i wysokości do 6 m, w którym znajdowała się brama wjazdowa. Gród otoczony był falochronem o szerokości od 2 do 9 m, zbudowanym z ukośnie wbitych pali.

Na podstawie wykopalisk udało się odtworzyć dzieje powstawania grodu. Większość robót przy budowie przeprowadzono na lądzie stałym, a przygotowane elementy transportowano na wyspę – to świadczy o wysokim wówczas poziomie organizacji.

Gród w Biskupinie jest jednym z nielicznych stanowisk archeologicznych w Polsce zawierających pełnowymiarowe rekonstrukcje wału obronnego, falochronu, bramy, ulic i budynków mieszkalnych.

Na terenie muzem raz w roku odbywa się Festyn Archeologiczny w Biskupinie. Jest  to wydarzenie o charakterze popularno-naukowym, odbywające się rokrocznie we wrześniu. Prezentuje on najróżniejsze przejawy życia i kultury materialnej ludzi od czasów starożytnych. Co roku impreza przyciąga tysiące uczestników, a pomysłowość organizatorów powoduje, iż festyny te są niepowtarzalne. Przebiegają one pod wspólnym hasłem, z którym związane są proponowane atrakcje (konkursy, prezentacje, warsztaty i koncerty). Są wśród nich m.in.: festyn „W cieniu piramid”- w czasie którego najodważniejsi mają szansę przejechać się rydwanem bądź dosiąść wielbłąda; „Indian Summer” – czyli niepowtarzalna okazja obcowania z kulturą Indian oraz festyn „Celtowie – lud Europy”, który przybliża muzykę, taniec, wczesnośredniowieczne obrzędy, a także sztuki walki celtyckich rycerzy i gladiatorów.

Ponadto w Biskupinie można podziwiać strzelanie z łuku i kuszy, bicie monet, pokazy archeologicznych badań podwodnych oraz starożytnych technik produkcyjnych.


Zobacz także: Biskupin


Muzeum Archeologiczne w Biskupinie

Biskupin 17, 88-410 Gąsawa
tel.: (52) 30 25 055, fax: (52) 30 25 420
e-mail: muzeum@biskupin.pl

www.biskupin.pl