Początki krzyżackiej warowni w Świeciu sięgają I połowy XIV w. Miejsce na budowę zamku rycerze zakonni wybrali dość nietypowe – obszerny półwysep, położony nisko w widłach rzek Wisły i Wdy. Dzięki temu obie rzeki utworzyły z terenu po środku miejsce trudno dostępne. Taka „wodna” obrona stanowiła wyjątek wśród zamków budowanych w państwie krzyżackim, stąd też świecka warownia określana jest mianem wodnej. Była ona wówczas kluczowa w systemie obronnym południowej granicy krzyżackiego Pomorza Gdańskiego, a komturstwo świeckie należało do najbardziej wpływowych w całym państwie zakonnym.

Do dziś zachowała się najbardziej reprezentacyjna część zamku – skrzydło północne, w którym mieścił się kapitularz i kaplica, a także charakterystyczna wieża odchylona od pionu o 106 cm! Jest to najwyższa krzywa wieża w Polsce udostępniona turystom.


Dowiedz się więcej na stronie Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu