015 MG 0794 Swietokrzyskie Ujazd Krzyztopor K Peczalski

Zamek był największą budowlą pałacowo-zamkową w Europie przed powstaniem Wersalu. Niestety w pełni świetności funkcjonowała tylko jedenaście lat!

Stanowił dzieło życia wojewody i posła na sejm Krzysztofa Ossolińskiego herbu Topór. Miała przyćmić rezydencje innych magnatów, w tym słynący w całym królestwie zamek jego brata Jerzego. Rezydencję zbudowano w latach 1620-1644 w miejscowości Ujazd w województwie świętokrzyskim pod kierownictwem architekta Wawrzyńca Senesa. Kolejny właściciel - zięć Krzysztofa, oboźny koronny Samuel Jerzy Kalinowski mimo złożenia wiernopoddańczej deklaracji królowi szwedzkiemu nie uchronił zamku przed ograbieniem go ze wszystkiego, co dało się wywieźć.

015 MG 0860 Swietokrzyskie Ujazd Krzyztopor K Peczalski

Pomimo dewastacji w gmachu mieszkali Kalinowscy, Wiśniowieccy, a potem Morsztynowie. Jednak żaden z kolejnych właścicieli nie miał ochoty ani środków na odbudowę rezydencji, dlatego niszczała. Około 1760 roku niewielki remontu przeprowadził generał wojsk litewskich Jan Michał Pac. Jednak po wybuchu konfederacji barskiej w 1768 roku, kiedy udostępnił część pomieszczeń zwolennikom przegranego stronnictwa, pospiesznie wyjechał do Francji pozostawiając zdewastowany i wypalony wskutek walk obronnych obiekt na pastwę losu. Od 1770 roku w zamku nikt już nie mieszkał. Ostatnimi właścicielami zamku od 1858 do 1944 roku była rodzina Orsettich. 

Jest zabytkiem klasy międzynarodowej i ma obecnie status trwałej ruiny.


www.krzyztopor.org.pl