Olsztyn k.Częstochowy

Już około XI wieku istniał w miejscowości Przymiłowice koło Częstochowy drewniany gród. Kiedy spłonął w XII wieku zbudowano na jego miejscu nową drewniano-murowaną warownię. Na początku XIV wieku król Kazimierz Wielki przebudowała ją na zamek obronny. Od tego czasu nazywany jest zamkiem w Olsztynie.
Rozbudowana warownia składała się z trzech części oddzielonych od siebie murami. Była największą budowlą obronną na Szlaku Orlich Gniazd.

W XV wieku zamek był często najeżdżany przez książąt śląskich i w tym czasie wieża Główna została podwyższona o ceglaną nadbudowę.
W 1587 roku próbował go też zdobyć arcyksiążę austriacki Maksymilian Habsburg, pretendent do tronu polskiego. Jednak zamek mimo, że obroniony pod wodzą Kacpra Kalińskiego, został poważnie zniszczony. A po najeździe szwedzkim popadł w ruinę. Dalsze dzieje zamku związane są z takimi znaczącymi rodami polskimi jak Opalińscy, Lubomirscy i Potoccy.
Dzieła zniszczenia dopełniła w XVIII wieku częściowa rozbiórka warowni i wykorzystanie z niej budulca przy wznoszeniu kościoła w pobliskim Olsztynie.
Do chwili obecnej zamek zachował się w formie trwałej ruiny. Z dawnej warowni w najlepszym stanie są średniowieczne wieże, w tym cylindryczna na terenie tzw. Zamku Górnego oraz baszta południowo-zachodnia Zamku Dolnego. Ruiny są udostępniane turystom do zwiedzania.


www.zamekolsztyn.pl