Ruiny zamku w Sobkowie
Na brzegiem rzeki Nidy, w województwie świętokrzyskim, Stanisław Sobka z Sulejowa, kasztelan bielecki, starosta małopolski i podskarbi wielki koronny, pobudował zespół dworski. Składał się z fortalicji wzniesionej w lata 1560-70, wewnątrz której kolejni właściciele, rodzina Szaniawskich pobudowała około 1770 roku klasycystyczny pałac.
Posiadał cztery jońskie kolumny w części środkowej zwrócone fasadą ku rzece. W elewacji bocznej południowo-wschodniej z około 1800 roku znajdował się ryzalit z zamurowanymi arkadami oraz wieńczącym półkolistym tympanonem, w którym umieszczony był róg obfitości, girlandy i litery Stanisława Szaniawskiego i jego żony Anny z Kluszewskich ozdobnie obramowane (kartusz).

W pierwszej połowie XIX wieku cała posiadłość stała się własnością rodziny Dobrosławskich. Fortalicja pierwotnie zamknięta była z czterech stron murem obronnym, z basztami w czterech narożach. Dziś zachowane są pozostałości murów i trzy baszty kryte drewnianymi daszkami, a w dolnych kondygnacjach strzelnice.
Niestety w większości zabytkowe mury są tylko częściowo odrestaurowane i zaadaptowane do celów historyczno – rozrywkowo- komercyjnych. Na miejscu istnieje szkoła jeździecka i hotel dla koni, organizowane są turnieje, a także teatr rycerski, a na specjalne zamówienie stosowane są tortury. W wyremontowanych pomieszczeniach urządzono pokoje gościnne i restaurację „Pod zakutym łbem".

http://www.zameksobkow.eu