Bodzentyn

Lokalną rezydencję biskupów krakowskich wybudowano w II połowie XIV wieku z inicjatywy biskupa Floriana z Mokrska herbu Jelita.  
Murowany budynek z czworoboczną wieżą w północno-zachodnim narożniku postawiono na wzgórzu, a całość otoczono fosą i połączono z murami miejskimi Bodzentyna, miasta w dzisiejszym województwie świętokrzyskim.

W związku z uszkodzeniami po pożarze biskup Zbigniew Oleśnicki przebudował zamek dobudowując skrzydło mieszkalne. Przekształcenia pierwotnie gotyckiej budowli w prawdziwie renesansową rezydencję dokonał w 1581 roku biskup Piotr Myszkowski. Pracami budowlanymi kierował włoski architekt Jan Balcer.
Ostatniej dużej przebudowy dokonano w XVII wieku. Powstało wtedy skrzydło południowe. Po blisko 80 latach w 1691 roku prace ukończył biskup Jan Małachowski, który swój herb Nałęcz, widoczny do dziś, umieścił w nadprożach okien. Zamkowi nadano wówczas formę barokową o planie w kształcie zbliżonym do podkowy.

W XVIII wieku prace o charakterze remontowym prowadził architekt Fontana. Były to ostatnie lata wspaniałości tej rezydencji. Ostatnim - u schyłku XVIII wieku - władcą pałacu był biskup Sołtyk. W 1789 roku dobra duchowne przejęło państwo, wobec czego zamek został opuszczony, potem przekształcono go na spichlerz i szpital wojskowy.
W 1902 roku obiekt uznano za zabytek podlegający ochronie.

Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn (woj. świętokrzyskie)
www.bodzentyn.ugm.pl