Zamek w Ciechanowie

Przypomina wczesnośredniowieczne budowle z Bliskiego Wschodu – zamki bizantyjskie. Nigdy nie został zajęty przez wrogów, choć takie próby podejmowali Krzyżacy, Litwini i Czesi.

Zamek zbudowany został w XIV wieku przez księcia mazowieckiego Siemowita III. Największy okres jego świetności przypadł na czas panowania księcia Janusza I, syna Siemowita, który w latach 1422-1429 według projektu mistrza Nikolasa, przebudował go na swoją rezydencję. Za panowania następnych książąt zamek był ważnym punktem administracji Księstwa Ciechanowskiego, miejscem rokowań międzynarodowych oraz twierdzą, w której przechowywano skarbiec książęcy. Był przebudowywany i dostosowany do użycia broni palnej. Po śmierci Janusza II w 1495 roku zamek zaczął się chylić ku upadkowi, a po włączeniu Mazowsza do Korony w 1526 roku całkowicie stracił na swym znaczeniu i powoli popadał w ruinę. Pewne próby remontu zamku prowadziła królowa Bona (żona Zygmunta Starego Jagiellończyka). W połowie XVII wieku, w czasie "potopu szwedzkiego" zamek został zajęty i spalony przez Szwedów. Po II rozbiorze Polski w 1803 roku Prusacy rozebrali zabudowania wewnątrz zamku. Pozostawili mury zewnętrzne, których nie byli w stanie naruszyć. 

W latach 60. XX wieku rozpoczęto proces odbudowy zamku, który w końcu stał się obiektem muzealnym o charakterze trwałej ruiny. Od 1998 roku istnieje tu Muzeum Szlachty Mazowieckiej.


www.zamekwciechanowie.pl