Cieszyn2


Był obiektem najbardziej związanym z dynastią Piastów. Powstał na przełomie IX i X wieku jako drewniano-ziemny gród z obwarowaniem. W XIV wieku zamek zyskał nową gotycką postać – kamiennego obiektu obronnego, za sprawą księcia Kazimierza I, a potem rozbudowany przez Przemysława I Noszaka.
Dzielił się na dwie części: Zamek Górny i Zamek Dolny. Zamek Górny otoczony był murem obronnym z basztami, a w jego obrębie mieściły się książęce komnaty mieszkalne i reprezentacyjne oraz kaplica zamkowa i zachowana do dzisiaj wieża obronna, zwana Piastowską.
W Zamku Dolnym znajdowały się pomieszczenia gospodarcze, mieszkania służby, zbrojownia, stajnie a także lochy dla więźniów.
Cieszyński zamek w czasach swojej świetności mieścił dwa tysiące polskich i trzystu czeskich rycerzy tworzących w 1454 roku orszak Elżbiety Habsbużanki, narzeczonej króla Kazimierza Jagiellończyka.
Po licznych pożarach w XV i XVI wieku zamek był odnawiany i odbudowywany. Kres świetności zamku wyznaczyły wydarzenia wojny trzydziestoletniej.
Ostatnimi właścicielami zamku byli Habsburgowie. W 1659 rozpoczęli rozbiórkę zrujnowanych zabudowań zamkowych stawiając na ich miejscu nowe obiekty gospodarcze i browar. Ostateczna likwidacja pozostałości zamku poza Wieżą Piastowską i rotundą nastąpiła w połowie XIX wieku. Na ich miejscu założono park.

http://www.zamekcieszyn.pl