Zamek w Czersku

Kiedyś miasta i przejścia przez rzekę w Czersku na Mazowszu bronił zamek górujący nad wielotysięcznym średniowiecznym miastem.  W XIV wieku książę mazowiecki Janusz I wzniósł w latach 1388 - 1410 ceglany zamek. Była to jedna z najważniejszych rezydencji księcia Janusza I, który zmarł tutaj 8 grudnia 1429 roku.
Gdy tereny te przyłączono do Królestwa Polskiego w 1526 roku zamek stał się własnością królewską. W tym też okresie nadbudowano cylindryczne wieże. Od 1547 roku zamek podlegał królowej Bonie, która nakazała wymianę drewnianej zabudowy dziedzińca na murowaną. Powstała wtedy tzw. rezydencja Bony.
W czasie Potopu szwedzkiego, w 1656 roku, zamek w Czersku doznał bardzo poważnego uszczerbku. W latach 1762–1766 starosta czerski marszałek wielki koronny Franciszek Bieliński podjął próbę remontu zamku (wtedy powstał most przez fosę) w celu umieszczenia w nim sądu grodzkiego i ziemskiego z archiwum. Jednak po III rozbiorze Polski i objęciu Czerska przez Prusaków mury zostały częściowo zburzone i od tego czasu zamek jest ruiną.

W latach 1907-1911 Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości sfinansowało pierwsze prace konserwatorskie, ale podczas I wojny światowej zamek został uszkodzony podczas walk niemiecko-rosyjskich w 1915 roku. W 1927 roku podjęto badania, dzięki którym odkryto fundamenty kościoła św. Piotra. Obecnie zamek udostępniony jest zwiedzającym.

Zamek w Czersku (woj. mazowieckie)
www.zamekczersk.pl