Ruiny Zamku w Janowcu

Był zamkiem bastejowym, bo posiadał basztę. Dlatego pełnił nie tylko funkcję mieszkalną ale także obronną.

Wielokrotnie był miejscem wydarzeń historycznych i odwiedzin znaczących postaci. W drugiej połowie XVI wieku na zamku wielokrotnie gościł Jan Kochanowski, który przyjaźnił się z rodziną Firlejów. Przebywał tu także w 1672 roku król Michał Korybut Wiśniowiecka, który usiłował przeszkodzić hetmanowi wielkiemu koronnemu Janowi Sobieskiemu w walce z najazdem turecko-tatarskim.

Zamek zbudował na wzgórzu w Janowcu nad Wisłą, niedaleko Kazimierza Dolnego w województwie lubelskim na początku XVI wieku, Mikołaj Firlej herbu Lewart, hetman wielki koronny i kasztelan krakowski. Jego syn Piotr, wojewoda lubelski, kontynuował dzieło. Przebudował obiekt w renesansową rezydencję zatrudniając słynnego włoskiego architekta Santi Gucciego. Budynek posiadał wtedy dwa dziedzińce, siedem wielkich sal i 98 komnat. W czasie potopu szwedzkiego ogołocono i zniszczono zamek. Dopiero około 1654 roku przejęła go rodzina Lubomirskich i odbudowała przy udziale architekta Tylmana z Gameren. W 1927 roku stał się własnością inżyniera Leona Kozłowskiego. Był zauroczony ruinami janowieckiego zamku i miał zamiar stopniowo go odbudować.

Jednak w 1975 roku sprzedał go muzeum w Kazimierzu Dolnym. W latach 90. XX wieku rozpoczęto prace konserwatorsko-restauratorskie. Obecnie można zwiedzać zamek, dwór i spichlerz.

www.mnkd.pl/zamek-w-janowcu