Kazimierz Dln zamek 01 AOKK

Obecnie na wzgórzu znajdują się tylko ruiny monumentalnej budowli.  Król Kazimierz Wielki w Kazimierzu Dolnym w dzisiejszym województwie lubelskim w latach 40. XIV wieku zbudował drugi człon zamku, w odległości około 200 metrów od wieży powstałej jeszcze za czasów Władysława Łokietka. Pierwotnie była to budowla obronna, do budowy której wykorzystano głównie wapniak.

Z osobą króla wiąże się miejscowa legenda, według której z zamku prowadził tajemny tunel do niewielkiego zamku w pobliskiej Bochotnicy. Tam Kazimierz Wielki miał się spotykać z piękną Esterką, córką żydowskiego krawca z Kazimierza, w której zakochał się bez pamięci.

W latach 1509 -1644 starostami na zamku zostali Firlejowie, którzy nadbudowali parterowe skrzydło, a wszystkie zabudowania zwieńczyli attyką.  Za ich też czasów zamek uzyskał wystrój renesansowy.

W czasie wojen szwedzkich zamek został zniszczony. Naprawiono go dopiero za Augusta II. Dodano wówczas późnobarokowe ozdoby. Niestety podczas walk pomiędzy Augustem II a Stanisławem Leszczyńskim zamek został ponownie zniszczony. W 1806 roku znajdował się w takim stanie, że władze austriackie nakazały strącić grożące zawaleniem attyki. Od tamtej pory już go nie odbudowano.
W latach 1958-60 przeprowadzono tu prace archeologiczne, a ruiny zamku zabezpieczono. Obecnie zamek jest trwałą ruiną stanowiącą dużą atrakcję turystyczną miasta.

www.zabytkikazimierzdolny.pl