zamek w kole

Przez kilka wieków zamek-forteca był ważnym punktem obronnym państwa polskiego w Wielkopolsce.  Został wzniesiony przez króla Kazimierza Wielkiego w 1362 roku. Jego mury z cegły są ustawione na fundamentach z kamieni polnych. W południowo-wschodnim narożniku znajdowała się wieża. Jej zachowana pozostałość sięga 37 metrów. W jej dolnych partiach mieściło się najprawdopodobniej więzienie.
Zamek stanowił oficjalnie siedzibę starostów kolskich. Apogeum jego świetności przypada na XV wiek, kiedy odbywały się w nim liczne sejmiki generalne szlachty wielkopolskiej.  W czasach księżnej mazowieckiej, w latach 1476-1481, Anny Sochaczewskiej pełnił rolę rezydencji pałacowej. Niestety kolejni starostowie miasta Koło nie troszczyli się o byt zamku i już w połowie XVI wieku stał się ruiną.  
W 1655 roku kiedy na Polskę najechali Szwedzi wysłannik króla Krzysztof Przyjemski prowadził tutaj nieudane negocjacje z władcą szwedzkim Karolem Gustawem. Kiedy wycofywali się uszkodzili kolską warownię, która od tego czasu stopniowo popadała w ruinę. W końcu XVII wieku była własnością
bernardynów, którzy przez pewien czas mieli tu klasztor, ale w ciągu XVIII wieku stopniowo rozbierali zabudowania i w 1768 roku opuścili je.
Dziś już możemy oglądać tylko fragmenty zewnętrznych murów, fundamenty wieży bramnej i dolną część drugiej wieży. Zamek jest wpisany do rejestru zabytków od 1953 roku.

Zamek w Kole – Koło (woj. wielkopolskie)
www.kolo.pl