ZamekOgrodzieniec.jpg

Zamek Ogrodzieniecki w Podzamczu wzniesiony za czasów króla Kazimierza Wielkiego na najwyższym wzniesieniu Jury Krakowsko–Częstochowskiej (515,5m n.p.m.) jest największym i najbardziej rozpoznawalnym zamkiem położonym na Szlaku Orlich Gniazd. Stanowi doskonały przykład kunsztu dawnych budowniczych, którzy na przestrzeni wieków uczynili z Ogrodzieńca wystawną, magnacką siedzibę.

Największą rolę w rozwoju obiektu odegrał Seweryn Boner, który przebudował zamek w połowie XVI w. w stylu renesansowym. Prace trwały kilkanaście lat, a w ich efekcie na wapiennych ostańcach wyrosła gigantyczna rezydencja nazywana „małym Wawelem”.  Późniejsi właściciele na początku XVII wieku otoczyli ją nowoczesnymi fortyfikacjami a potem przebudowali wnętrza zamku w stylu barokowym. Zdobyty, splądrowany i częściowo spalony przez Szwedów w 1655 r. zamek zmieniał właścicieli, częściowo był odbudowywany, ale popadał w ruinę. Dopiero w roku 1906, z inicjatywy Aleksandra Janowskiego, malowniczą ruinę odkupiło Polskie Towarzystwo Krajoznawcze i zabezpieczyło dla potrzeb turystyki.

Zamek Ogrodzieniecki jest własnością gminy Ogrodzieniec, od ponad 20 lat zarządzany jest przez powołaną do tych celów „Zamek” sp. z o.o., która organizuje zwiedzanie ruin oraz wszelkiego typu imprezy turystyczne.

www.zamek-ogrodzieniec.pl