Ojców

Murowany zamek z ciosanego wapienia wzniósł w II połowie XIV wieku król Kazimierz Wielki we wsi Ojców w dzisiejszym województwie małopolskim. Nazwa ‘castrum Oczecz’ została nadana na cześć jego ojca – Władysława Łokietka, który ukrywał się w tych okolicach przygotowując się do walki o tron.
Po 1536 roku zamek przeszedł w ręce królowej Bony Sforzy, która po 20 latach, w związku z wyjazdem do Włoch w 1556 roku, przekazała go Mikołajowi Płazie z Mstyczowa herbu Topór. W 1587 roku zamek trafił do Piotra Myszkowskiego herbu Jastrzębiec, a potem do jego syna Aleksandra Myszkowskiego. W 1619 roku ten sprzedał zrujnowany zamek Mikołajowi Korycińskiemu z Pilicy.

W 1787 Teofil Załuski podejmował obiadem króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, który w kaplicy zamkowej trzymał do chrztu jego córkę. W 1802 roku zamek został opuszczony, a spadkobierca Teofil Załuski wywiózł z niego ruchomości. W okresie rozbiorów ponownie zaczął podupadać.
Konstanty Wolicki, który w 1829 roku nabył go od rządu rosyjskiego, rozebrał częściowo mury, ponieważ groziły zawaleniem.

Wieżę uszkodzono w 1914 roku podczas I wojny światowej i częściowo restaurowano w 1935, o czym świadczy napis na belce, a także odbudowano jedną kondygnację staraniem księżnej Ludwiki Marii Czartoryskiej. W latach 1958-1963 wykonano niewielkie odgruzowanie zamku. W 1996 roku w bramie zamkowej urządzono ekspozycję.


Ojcowski Park Narodowy – Ojców (woj. małopolskie)
http://www.ojcowskiparknarodowy.pl