Ruiny zamku w Rawie Mazowieckiej
Są dwie wersje powstania zamku rawskiego. Pierwsza autorstwa Jana z Czarkowa mówi, że zamek zbudował książę Siemowit III i odtąd funkcjonował jako rezydencja książąt mazowieckich. Druga- Jana Długosza, że fundatorem zamku był król Kazimierz Wielki.

Potężny niegdyś zamek stoi w Rawie Mazowieckiej, na Mazowszu. Był najsilniejszą warownią w tej części kraju. Wybudowaną pod koniec XIV wieku w stylu gotyckim.
W historii funkcjonowania zamku miał kilku ważnych ‘gości’ swoich lochów. Pierwszym, w 1601 roku, był Karol Gyllenhjelm, generał i syn z nieprawego łoża późniejszego króla Szwecji Karola IX. Drugim - jeden z wysokich oficerów szwedzkich Pontus De La Garde. A trzecim znanym więźniem rawskiego zamku był Wawrzyniec Gradowski. Uznawany za czarnoksiężnika na dworze króla Stefana Batorego, którego chciał otruć.
Obecnie można zobaczyć tylko zrekonstruowany cały obrys fundamentów z oryginalnymi fragmentami oraz bardzo wysoką, masywną, ośmioboczną wieżę z połączonymi z nią odcinkami muru obwodowego. Mur posiada drewniany ganek strażniczy. W wieży można oglądać ekspozycję poświęconą historii miasta i zamku. Na zewnątrz, od strony fosy, zachował się wykusz, który pełnił funkcję ubikacji. Całość otoczona była murem obwodowym o wysokości 10 metrów, dobrze przystosowanym do obrony.

http://zamki.res.pl/rawam.htm