zamek w Czorsztynie

Początki zamku sięgają końca XIII wieku, kiedy to na szczycie skały stał drewniany gródek o nazwie Wronin, potem wzbogacony o murowaną wolno stojącą wieżę – stołp.

Za fundatora uznaje się księżnę Kingę (uznaną za świętą przez Jana Pawła II w 1999 roku), żonę Bolesława Wstydliwego, albo klasztor klarysek ze Starego Sącza, który otrzymał te tereny po śmierci księżnej w 1292 roku.

Kazimierz Wielki zaczął wzmacniać i rozbudowywać zamek w Czorsztynie w Małopolsce w związku z rywalizacją o granice między Polską a Węgrami. Zamek pełnił też funkcję komory celnej, a później siedziby starostów.

Najpóźniej w wieku XVI powstał zamek dolny zwany Przygródkiem. Zasadnicza przebudowa zamku miała miejsce w latach 1629-1643, gdy funkcję starosty czorsztyńskiego pełnił Jan Baranowski herbu Jastrzębiec. Powstała wówczas między innymi czterokondygnacyjna baszta zwana obecnie basztą Baranowskiego.

Upadek zamku rozpoczął się od dewastacji przez wojska kozackie w latach 1734-1735, w czasie walk o tron pomiędzy Augustem II Sasem i Stanisławem Leszczyńskim. W 1819 roku dobra czorsztyńskie wraz z ruinami zamku zakupiła rodzina Drohojowskich, władająca nimi do 1945 roku.
Od 1996 roku zamek jest udostępniony do zwiedzania.
Obecnie zamek jest pod opieką Pienińskiego Parku Narodowego. Na terenie zamku znajduje się stanowisko jednego z endemitów pienińskich – pszonaka pienińskiego.


http://www.zamek-w-czorsztynie.pl