golgota wschodu w będzinie

Była to pierwsza w Polsce świątynia - pomnik martyrologii Polaków na Wschodzie. Sanktuarium, które znajduje się w będzińskiej parafii Nawiedzenia NMP,  konsekrował w 2000 r. biskup diecezji sosnowieckiej.
Od początku powstania parafii na osiedlu Syberka  (nazwa prawdopodobnie pochodzi od miejsca zbiórki osób zsyłanych w XIX w. na Sybir), planowany tu dwupoziomowy kościół miał być pamiątką Golgoty Wschodu. Jego budowę podjęto, po długich staraniach,  od 1989 r. Autorem projektu świątyni i jej wystroju był Ryszard Kumor, a większość prac plastycznych wykonał Romuald Korus.
Przed wejściem do świątyni znajduje się wkomponowany w fundamenty kościoła krzyż z wizerunkiem Matki Bożej Katyńskiej i wypisanymi miejscami kaźni. Przy nim parafianie modlą się w czasie większych świąt kościelnych i państwowych.
Nad wnętrzem góruje olbrzymi 11-metrowy krzyż, z ponad trzymetrowym wizerunkiem Chrystusa, pochylającego się w kierunku ludzi. Na ramionach krzyża są dwie olbrzymie płaskorzeźby: jedna to reprodukcja rysunku "Widzenia w katordze" Artura Grottgera, druga przedstawia patronów diecezji sosnowieckiej -  św. Brata Alberta i św. Rafała Kalinowskiego.

Sanktuarium Polskiej Golgoty Wschodu – Będzin (woj. śląskie)
www.sanktuarium.bedzin.pl