kalwaria zebrzydowska

Fundatorami i założycielami sanktuarium była rodzina Zebrzydowskich, której przedstawiciel - Mikołaj Zebrzydowski, w 1602 r. przekazał bernardynom kaplicę Ukrzyżowania i teren pod budowę klasztoru z kościołem i kaplicą. W latach 1604 - 1609 u podnóża góry Żar trwała budowa klasztoru i kościoła według projektu architekta włoskiego, jezuity, Jana Marii Bernardoniego oraz architekta i złotnika flamandzkiego Pawła Baudartha. W wybudowanym kościele został umieszczony, słynący cudami już wcześniej, obraz Matki Bożej Kalwaryjskiej
Mikołaj Zebrzydowski postanowił też ufundować, wzorowane na Jerozolimie, stacje Męki Pańskiej (pierwszą w Polsce kalwarię). Stanowi ją obecnie ponad 40 kaplic rozmieszczonych na urozmaiconym terenie. Ich nazwy nawiązują do miejsc znanych z Nowego Testamentu np. Grób Matki Bożej, czy Ogrójec. Łączą je zadbane i ukwiecone od wiosny alejki zwane kalwaryjskimi.
Do najważniejszych nabożeństw kalwarii należą widowiskowe misteria pasyjne i maryjne, uznawane za najwspanialsze uroczystości religijne w Polsce. Największe z nich odbywają się w okresie Wielkiego Tygodnia, gromadząc rokrocznie blisko 100 tysięcy pielgrzymów.

Kalwaria Zebrzydowska – Sanktuarium Maryjne (woj. małopolskie)
www.kalwaria.eu