obory

Obory znajdują się w niedalekiej odległości od miasta Golub-Dobrzyń, a znane są z zabytkowego klasztoru karmelitów z XVII w. oraz sanktuarium maryjnego.  Powstały one z fundacji Łukasza i Anny Rudzowskich, którzy przeznaczyli na ten cel wzniesienie zwane Grodziskiem oraz połowę swych dóbr.
Patronką sanktuarium jest Matka Boża.  Jej  rzeźba, wykonana z drewna lipowego, przedstawia Matkę Bożą pochyloną nad zdjętym z Krzyża i złożonym na Jej kolanach ciałem  Jezusa Chrystusa. Jest prawdopodobnie dziełem pomorskiego artysty, wykonanym w końcu XIV w. W 1605 r. niewielką tę figurkę sprowadzili, z klasztoru w Bydgoszczy,  fundatorzy klasztoru i kościoła oborskiego. Po spaleniu pierwszej drewnianej świątyni, w 1627 r. umieszczona została w nowym, także drewnianym  kościele, a do ołtarza głównego trafiła w 1696 roku, gdzie została wyeksponowana w niszy. W oborskim kościele zachowały się liczne wota, świadczące o cudach doznanych przez pątników.
Klasztor i kościół początkowo drewniany, został w połowie XVIII wieku zastąpiony budowlą murowaną w stylu barokowym, z wieżą nad skrzydłem zachodnim. Przy sanktuarium powstała niedawno plenerowa droga krzyżowa.

Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej – Obory (woj. kujawsko-pomorskie)
www.obory.com.pl