Zakopane

Jego początki sięgają 1961 r., gdy kardynał Stefan Wyszyński przekazał zakopiańskim pallotynom figurę Matki Bożej Fatimskiej, otrzymaną od biskupa Fatimy.  Umieszczona została w kaplicy z 1951 r., znajdującej się przy siedzibie pallotynów na Krzeptówkach. W następnych latach powstało w tej kaplicy Sanktuarium Fatimskie, które w przyszłych latach miało się znacznie rozbudować i silnie związać z osobą polskiego papieża.
W 1987 r. obok kaplicy rozpoczęto budowę wielkiego kościoła, będącego votum wdzięczności za uratowanie życia Ojca świętego Jana Pawła II,  po zamachu w dniu 13 maja 1981 r. Autorem projektu świątyni był Stanisław Tylka z Zakopanego, a wykonawcami miejscowi  górale. Budowę ukończono w 1992 r. Świątynię konsekrował papież  Jana Paweł II dnia 7 czerwca 1997, w czasie swej pielgrzymki do Polski.
Do tzw. Parku Fatimskiego przeniesiono też ołtarz, przy którym Jan Paweł II odprawił mszę św. w Zakopanem podczas tej samej pielgrzymki. Obok ołtarza znajduje się  pomnik Jana Pawła II. Ponadto w 2005 r. poświęcona została kaplica  upamiętniająca śmierć Papieża  – Polaka.
Sanktuarium zakopiańskie odwiedza każdego roku około  300 tys. pielgrzymów.

Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej – Krzeptówki (woj. małopolskie)
www.smbf.pl