Jabłeczna

Monaster męski  św. Onufrego w Jabłecznej ( na południe od Terespola, nad rzeką Bug) jest jednym z pięciu takich obiektów w Polsce. Jego powstanie  datuje się na XV w. - został wzniesiony na malowniczym niewielkim wzniesieniu, pośród starorzeczy i łąk. Jedna z legend głosi, że założono go w miejscu, w którym zatrzymała się płynąca Bugiem ikona św. Onufrego. Mimo silnych nacisków, mnisi z Jabłecznej nie przystąpili po 1596 r. do unii brzeskiej i wytrwali przy prawosławiu. Okres rozbudowy i rozkwitu klasztor przeżył w XIX w., kiedy wschodnia część Polski znalazła się pod zaborem rosyjskim. Monastyr został poważnie zniszczony w czasie I wojny światowej, kiedy zakonnicy opuścili klasztor. Po powrocie szybko go odbudowano, jednak ponownie w okresie II wojny światowej nastąpiły znaczne zniszczenia, a klasztor spłonął  w 1942 r.  wraz z cenną biblioteką i archiwum.. Stopniowo odzyskał znaczenie i przez wiele lat był jedynym męskim klasztorem prawosławnym na terenie Polski.
Obiekty wchodzące w skład monasteru to: cerkiew św. Onufrego z cenną ikoną patrona, cerkiew św. Jana Teologa, dwie drewniane kaplice z początku XX wieku oraz kaplica św. Anastazego Brzeskiego.

Monaster św. Onufrego – Jabłeczna (woj. podlaskie)
www.klasztorjableczna.pl