kostomłoty

Parafia w Kostomłotach (na południe od Terespola, w sąsiedztwie rzeki Bug)  założona została w roku 1631, a więc już po Unii Brzeskiej. Z tego właśnie roku pochodzi zabytkowa ikona patrona cerkwi - świętego męczennika Nikity i wówczas podjęto budowę unickiej cerkwi.
W roku 1875, za czasów carskich, wszyscy unici z urzędu stali się członkami wspólnoty prawosławnej, ale od 1927 r. ponownie odrodziła się w Kostomłotach parafia unicka. W latach 60. ubiegłego stulecia  tylko w Kostomłotach funkcjonowała parafia neounicka. Miejsce to stało się celem wielu pielgrzymek członków wspólnoty religijnej katolików obrządku bizantyjsko-słowiańskiego. Miejscowa wspólnota neounicka jest niewielka, liczy zaledwie około 120 osób.
Cerkiew św. Nikity posiada cenny ikonostas, pochodzący z okresu budowy świątyni. Jej wnętrze zdobi piękna i stylowa, choć wykonana współcześnie polichromia. Obecnie cerkiew jest uznawana za sanktuarium podlaskich unitów. W 1998 r. przywieziono tutaj część relikwii błogosławionych męczenników unickich z Pratulina.
Przy sanktuarium działa Centrum Ekumeniczne prowadzące rekolekcje dla wyznawców różnych odłamów chrześcijaństwa.

Parafia Kostomłoty  (woj. lubelskie)
www.kostomloty.com