turkowice

Na ziemi chełmskiej (w powiecie hrubieszowskim) znajdował się od dawnych czasów monaster w Turkowicach, będący świątynią prawosławnej ludności ukraińskiej.  Czczono w nim obraz Matki Boskiej, który według legendy miał pochodzić z czasów średniowiecza  Według pisanych źródeł męski klasztor w Turkowicach istniał - jako unicki - do 1749 r., gdy został zamknięty.  Odrodził się w 1903 r., kiedy powołano tu filię monasteru żeńskiego w Radecznicy. Tradycję tę przerwała pierwsza wojna światowa, gdy cudowny obraz wywieziony został w głąb Rosji, skąd nigdy nie powrócił.
Przełomowym dla odrodzenia turkowickiej tradycji stał się 1999 r., gdy po raz pierwszy od lat czterdziestych ubiegłego stulecia, w dzień święta ikony odbyło się prawosławne nabożeństwo. Poświęcono wtedy pamiątkowy krzyż na terenie dawnego monasteru, następnie odzyskany został budynek i przystosowany do potrzeb sakralnych. Przekazano do niego. najstarszą znajdująca się w Polsce kopię cudownego obrazu Matki Bożej, który został zabrany w 1914 r. przez opuszczające monaster mniszki. Znalazł się w Żeńskim Domu Zakonnym, w którym zamieszkały mniszki przybyłe z klasztoru na Świętej Górze Grabarce.

Żeński Dom Zakonny – Turkowice (woj. lubelskie)
www.lublin.cerkiew.pl