114-Modlin 1

Twierdza położona jest strategicznie u zbiegu dwóch dużych rzek – Wisły i Narwi.. Była wielokrotnie rozbudowywanym zespołem umocnień i zawiera elementy fortyfikacji francuskiej, rosyjskiej i polskiej. Modlińska twierdza była broniona czterokrotnie – w latach 1813, 1831, 1915 i 1939.
W 1806 r. Napoleon podjął na obszarze Księstwa Warszawskiego budowę szeregu twierdz, w tym również w Modlinie. Wykorzystując naturalne warunki terenu, zbudowano wówczas na prawym brzegu Wisły ziemno-drewnianą twierdzę o narysie półowalu, z pięcioma bastionami, otwartą od strony rzeki. Potem modlińska twierdza była jeszcze kilkakrotnie rozbudowywana – po powstaniu listopadowym, następnie pod koniec XIX w., gdy wzniesiono dodatkowy pierścień fortów. Zasadniczym zrębem twierdzy w Modlinie są: cytadela na prawym brzegu Narwi, umocnione przedmościa - kazuńskie i nowodworskie oraz dwa pierścienie fortów.
Tragiczny był los twierdzy obleganej od 13 do 29 września 1939 r. przez przeważające siły niemieckie. Poddała się dopiero po kapitulacji Warszawy. Tu w forcie I Niemcy zorganizowali obóz przejściowy, a w forcie III obóz koncentracyjny, gdzie zginęło około 20 tys. ludzi.

Twierdza Modlin (woj. mazowieckie)
www.twierdzamodlin.pl