TwierdzaOsowiecokoliceGoniądza.jpg

Ten unikatowy przykład carskiej architektury obronnej znajduje się na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego, w gminie Goniądz. W części udostępniony jest do zwiedzania.
Twierdza zlokalizowana w tym miejscu miała ważne znaczenie strategiczne, zamykała bowiem jedyną przeprawę przez bagna i rozlewiska biebrzańskie, co dodatkowo wzmacniało jej walory obronne. Budowa twierdzy trwała w latach 1882-1915, w ramach tych prac powstały cztery forty. Główny był jedynym w Rosji budowanym w oryginalny sposób – jego obiekty w całości wylewano jako betonowe monolity. Miał też niespotykaną wielkość (2,6 km w obwodzie), a na jego terenie oprócz zwyczajowych zabudowań bojowych znalazły się też baraki magazynowe, zespół ceglanych i drewnianych domów, cerkiew.
Carskie umocnienia jako jedne z nielicznych oparły się trzykrotnie natarciom wojsk niemieckich w czasie I wojny światowej i nie zostały nigdy zdobyte. W wojnie 1939 r. nie odegrały żadnej roli, bowiem niemieckie natarcie ominęło biebrzańskie bagna w tym miejscu.
Obecnie można zwiedzać tylko jeden z fortów, natomiast fort główny jest dostępny częściowo (znajduje się w nim muzeum Twierdzy Osowiec).

Urząd Miasta Mońki (woj. podlaskie)
www.monki.com.pl