SrebrnaGora.jpg

Położona na pograniczu Gór Sowich i Bardzkich, na szlaku Sudeckim im. Mieczysława Orłowicza, twierdza stanowi wybitny przykład XVIII-wiecznej warowni górskiej posiadającej unikatowe i nowoczesne, jak na ówczesne czasy, rozwiązania techniczne. Obiekt jest największą twierdzą górską w Europie, związany ściśle z historią wojen śląskich i napoleońskich. W 2004 r. został uznany Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za Pomnik Historii.

W swojej ofercie Twierdza Srebrna Góra proponuje zwiedzanie zabytkowego fortu Donżon oraz korony twierdzy, która jest świetnym punktem widokowym. Turyści mogą obejrzeć pokazy krzesania ognia, strzelania z broni czarnoprochowej oraz z karabinu strzałkowego oraz podziwiać salwy wystrzeliwane z repliki XVIII-wiecznej armaty. Mogą również zapoznać się z najważniejszymi faktami epoki napoleońskiej, wziąć udział w zabawach i grach terenowych oraz w nauce musztry i budowy umocnień wiklinowych. Z miasteczka do twierdzy prowadzi ścieżka kulturowa - wybrukowana uliczka, której przebieg ściśle związany jest z historią zarówno Srebrnej Góry, jak i samych fortyfikacji.

Kontakt:

Forteczny Park Kulturowy Sp. z o.o.

ul. Letnia 10, 57-215 Srebrna Góra

tel. +48 509 591 311

e-mail: zarzad@forty.pl

www.forty.pl