WROC

Pod koniec XIX w. powstawały plany budowy nowoczesnych fortyfikacji Wrocławia.
Od 1890 r. ruszyła budowa projektowanych 12 punktów oporu powstałych na bazie biernych schronów kompanijnych piechoty, 10 stanowisk polowych ze schronami mobilizacyjnymi, rowów strzeleckich łączących poszczególne punkty oporu oraz zapór hydrotechnicznych na dwóch rzekach. W ciągu dwóch lat powstało siedem schronów kompanijnych, które w razie mobilizacji miały być przekształcane w forty piechoty. Ciekawostką jest to, że w tym czasie powstała również wojskowa stacja gołębi pocztowych (mieściła się na Kępie Mieszczańskiej). Tak zakończył się pierwszy etap fortyfikowania miasta.
W późniejszych latach wrocławska twierdza była jeszcze rozbudowywana o inne planowane obiekty. Obecnie we Wrocławiu znajduje się ponad 150 budowli fortyfikacyjnych (pomijając sporą liczbę budowli przeznaczonych dla ludności cywilnej). Z tej sumy 70 proc. obiektów wchodzi w skład pierścienia; reszta rozproszona jest nieregularnie w różnych rejonach miasta. Stan ich zachowania jest różny, przeważnie jednak są wykorzystywane jako obiekty magazynowe, co nie zabezpiecza przed dewastacją.