Filtry warszawskie 82

Jest najstarszym z trzech warszawskich wodociągów - dostarcza mieszkańcom Warszawy wodę od 3 lipca 1886 roku. Jest jednocześnie wodociągiem największym w Warszawie i pokrywa około 50 proc. zapotrzebowania stolicy na wodę. Obecnie pobiera i uzdatnia wodę z kilku ujęć spod dna Wisły, z ujęcia zwanego Gruba Kaśka oraz z  Osadnika Czerniakowskiego.  
Zakład został zaprojektowany przez Williama Lindleya i jego syna Williama Heerleina Lindleya i od chwili wybudowania działa nieprzerwanie. Podczas budowy Filtrów wykorzystano najnowocześniejsze ówczesne rozwiązania techniczne. Podstawowym materiałem budowlanym były specjalnie wypalane, odporne na wilgoć cegły, które wykazały się trwałością.
 Powstałe wtedy budynki oraz zainstalowane urządzenia  - filtry powolne, wieża ciśnień, pompownie, budynki portierni i dobudowany na początku XX wieku Zakład Filtrów Pośpiesznych uznano za zabytkowe. Nowy budynek filtrów węglowych oraz ozonowania wody, o powierzchni ponad 12 tys. m², powstał na miejscu nieeksploatowanych już filtrów piaskowych – u zbiegu ulic Raszyńskiej i Filtrowej. Nawiązuje swoją architekturą do zabytkowego charakteru wcześniejszej zabudowy.

Zakład Wodociągu Centralnego MPWiK – Warszawa (woj. mazowieckie)
www.mpwik.com