Warszawa -3.9 ºC
Kontakt
ZABYTKI ARCHEOLOGICZNE

Ślady najwcześniejszej historii Polski zlokalizowane w ponad 7500 stanowisk archeologicznych (znajdujących się w rejestrze zabytków) stanowią interesujące atrakcje turystyczne. Są cząstkami ogólnoeuropejskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego. 

Zanim 100 tysięcy lat temu w Polsce pojawili się pierwsi paleolityczni myśliwi, Polska była bagnistą, zieloną równiną, na której pasły się dinozaury. Najsławniejszy z nich, silesaurus opolensis, czyli „śląski jaszczur z Opola", jeden z najstarszych znanych gatunków gada na świecie, żył 230 mln lat temu w Krasiejowie!

Zamieszkujące Polskę plemiona (nie tylko słowiańskie) zostawiły po sobie całe osady (Biskupin, Truso i Ostrów Lednicki, uważany za kolebkę rodu Piastów), kopalnie (Krzemionki Opatowskie) i miejsca kultu regilijnego (Ślęża, Góra Św. Anny, Wzgórze Wisielców). Licznie zachowane grodziska są dziś terenem festynów archeologicznych.

Obiekty archeologiczne mogą być bardzo ciekawymi punktami programu w podróży po Polsce...

Zobacz nasze artykuły związane z zabytkami archeologicznymi

Zabawa w przeszłośćZwiedzanie pod chmurką – skanseny i nie tylko