Wroc wodocagi wieza Grobla

W latach 1866-71, zbudowano jeden z najnowocześniejszych wodociągów miejskich w Europie – zakład pozyskujący wodę z terenu  w widłach Odry i Oławy przewidziany był na zaopatrzenie około 200 tys. mieszkańców. Obok wieży ciśnień,  w 1882 powstały naziemne zbiorniki wody czystej, a do 1890 długość miejskiej sieci wodociągowej sięgnęła 200 km (zasilając m. in. ok. 2000 hydrantów). Pod koniec XX wieku długość sieci wodociągowej we Wrocławiu wynosiła już 1658 km.
    Dominantę wysokościową zakładu stanowi monumentalna wieża ciśnień przy obecnej ul. Na Grobli. Na terenie tego zakładu stoi jedyny w swoim rodzaju obiekt (o przekroju kwadratu, zwykle są okrągłe) o boku 32 x 32 m. Umieszczone na wysokości 43 m zbiorniki mogły zmagazynować 4 150 metrów sześciennych wody. Znajdująca się na piętrach maszyneria podtrzymywana jest przez kolumny nawiązujące do korynckich, liczne zdobienia mają też kręte metalowe schody.
    Z zakładem wodociągowym związana była również przepompownia Świątniki. W skład kompleksu wchodziło kilkadziesiąt stawów infiltracyjnych, kilkaset studni głębinowych, stacja pomp i towarzyszące urządzenia techniczne. Zespól ten powstał w latach 1901- 05, od 1996 roku wyłączony został z eksploatacji.

Zakład Wodociągowy Na Grobli – Wrocław (woj. dolnośląskie)
www..mpwik.wroclaw.pl