lidzbark warmiński

Jest jedną z najładniejszych i najlepiej zachowanych budowli obronnych z okresu średniowiecza w Polsce. Zamek zbudowano w Lidzbarku Warmińskim w XIV wieku jako siedzibę biskupów warmińskich. Monumentalna budowla składa się z gotyckiego zamku właściwego i przedzamcza z barokowym pałacem.

Budowę zespołu obronnego rozpoczął Jan I z Miśni, a prace ukończył biskup Henryk Sorbom. Od końca XVI wieku zamek stopniowo zatracał funkcję obronną. Zgodnie z modą epoki renesansu i baroku rozrastał się i przekształcał w okazały dwór książęcy, bogato wyposażony w wytworne sprzęty, biblioteki i dzieła sztuki. W latach 1666 - 1673 biskup Jan Stefan Wydżga zbudował przy południowym skrzydle zamku pałac barokowy. Obie budowle łączyły się na poszczególnych kondygnacjach i stanowiły jedną całość. Nowy pałac przejął funkcje mieszkalne i reprezentacyjne. Ostatnim biskupem warmińskim, rezydującym na zamku lidzbarskim, był Ignacy Krasicki. Kiedy Warmia w zaborze przypadła Prusom w 1772 roku, zamek przestał być centralnym ośrodkiem władzy duchowej. W 1927 roku w zamku rozpoczęto prace konserwatorskie i powołano muzeum regionalne.

W 1963 roku zamek przejęło Muzeum Warmińskie w Olsztynie. Uznano go za pomnik historii i wpisano do rejestru zabytków grupy "0".

Dziś jest oddziałem Muzeum Warmii i Mazur. Na zamku prezentowane są wystawy dawnego uzbrojenia, pamiątek po biskupach i malarstwa.


www.lidzbark.muzeum.olsztyn.pl