Gniewski zamek uznaje się za najpotężniejszą twierdzę krzyżacką na lewym brzegu Wisły.  Budowana była na przełomie XIII i XIV w. Początkowo była siedzibą konwentu i komturów krzyżackich, w czasach polskich natomiast rezydowali tutaj  starostowie. W ciągu wieków zamek wielokrotnie był przebudowywany, szczególnie w XIX w., kiedy przekształcono go w spichlerz, a także więzienie - zmieniając również znacznie pierwotny układ wnętrz i niszcząc gotyckie elementy architektury. Największym zniszczeniom uległ jednak w 1921 r. podczas wielkiego pożaru. Po tym wydarzeniu zamek uzyskał status trwałej ruiny chronionej prawem.

Odbudowa twierdzy rozpoczęła się znacznie później i trwa do dziś. Obecnie gniewska warownia to własność spółki Zamek Gniew. W jej murach  siedzibę ma także Oddział Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, oraz kilka grup inscenizacyjnych. Organizowane tu od 1992 roku spektakle i inscenizacje historyczne oraz turnieje rycerskie sprawiły, że Zamek Gniewski stał się jednym z głównych ośrodków krzewienia tradycji średniowiecznej w Polsce. Przez cały rok odbywają się tutaj konferencje, zjazdy, sympozja naukowe i biesiady historyczne.


Dowiedz się więcej na stronie Zamku Gniew