Zamek Kazimierzowski w Przemyślu

Historia tego budynku sięga XIV wieku, kiedy w Przemyślu za panowania króla Kazimierza Wielkiego, zbudowano gotycki zamek. Jednak nie ma już po nim śladu, bo w 1498 roku został spalony przez Wołochów.

W latach 1514-1553 odbudowy podjął się Piotra Kmita zmieniając go na renesansowy zamek bastejowy składający się z przygródka o charakterze gospodarczym i zamku właściwego. Do dzisiaj zachowało się skrzydło północno-zachodnie z bramą.

Większe prace budowlane przeprowadzali tu starostowie: Piotr Kmita w XVI wieku i Marcin Krasicki w XVII wieku. Z polecenia Krasickiego przebudową zamku kierował Galeazzo Appiani. W 1678 roku starosta Marcin Kątski umieścił na zamku zbrojownię. Zdewastowany zamek próbowano uporządkować na przełomie lat 50. i 60. XVIII wieku, kiedy starostą przemyskim był Stanisław Antoni Poniatowski – późniejszy król Stanisław August.

Od 1884 roku na zamku ma swoją siedzibę Przemyskie Towarzystwo Dramatyczne „Fredreum”.
Początek XX wieku nie wniósł zmian w wyglądzie zamku. Dopiero w ostatnich latach zdecydowano przywrócić zamkowi dawny wygląd. Odbudowano pierwotną linię muru kurtynowego południowo-zachodniego oraz obie baszty przy tej kurtynie, a na dziedzińcu odsłonięto narys rotundy i średniowiecznego zamku. Na Zamku działa najstarszy teatr amatrorski w Polsce, czyli Przemyskie Towarzystwo Dramatyczne im. A. Fredry, nieprzerwanie od 1884 roku.

http://www.zamki.pl/?idzamku=przemysl

http://www.kultura.przemysl.pl