Reszel
    
Jego budowa trwała pół wieku. Rozpoczął ją biskup Jan I z Miśni w 1350 roku, kontynuował Jan II Stryprock, a dokończył w 1401 roku Henryk III Sorbom.

Formalnie od 1254 roku Reszel, w obecnym województwie warmińsko-mazurskim, należał do biskupów warmińskich, ale krzyżacka załoga opuściła go dopiero w 1300 roku. Po przegranej przez Krzyżaków bitwie grunwaldzkiej był pod zwierzchnictwem króla polskiego Władysława Jagiełły. Jednak w czasie wojny trzynastoletniej zamek znajdował się ponownie pod krzyżacką okupacją. Po pokoju toruńskim znalazł się znowu w obrębie państwa polskiego, zachowując odrębność jako dominium biskupie. Około 1505 roku, z inicjatywy biskupa Łukasza Watzenrode, wuja Mikołaja Kopernika, rozpoczęto wznoszenie nowych murów obwodowych. Kolejne większe prace przeprowadzono w latach 1594-1597 za rządów kardynała Andrzeja Batorego, który przekształcił go we wspaniałą rezydencję myśliwską. Zrujnowaną po dwóch pożarach budowlę przekazano w 1822 roku gminie ewangelickiej. Przeprowadzony wówczas remont zatarł w znacznym stopniu średniowieczny charakter budowli.

W 1958 roku zamek został przejęty przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Pojezierze". Gruntowny remont w latach 1976-1985 pozwolił na utworzenie Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Od 2001 roku, po kolejnej renowacji, jest tu hotel z restauracją.


www.zamek-reszel.com