137-Ryn.10

Jest jednym z późniejszych zamków zbudowanych przez Zakon Krzyżacki. Powstał około 1377 roku w miejscowości Ryn na Mazurach, na miejscu wcześniejszej niewielkiej warowni na polecenie wielkiego mistrza Zakonu Winricha von Kniprode. Był siedzibą komtura oraz bazą do walk z Litwinami. Jednym z tutejszych komturów był późniejszy wielki mistrz krzyżacki Konrad Wallenrod, tytułowy bohater poematu Adama Mickiewicza. Krótko, bo tylko w latach 1394-1422 był siedzibą komturów, później wójtów krzyżackich. Po wybuchu wojny trzynastoletniej w 1455 roku zdobyli go okoliczni chłopi, odzyskał go Jerzy von Schlieben, który pod zamkiem ich krwawo rozgromił (Bitwa pod Rynem). Po likwidacji zakonu w 1525 utworzono tu starostwo Prus Książęcych. Niestety najazd Tatarów w połowie XVII wieku rozwiał wszelkie marzenia o dalszym rozwoju. W drugiej połowie XVIII wieku zamek opustoszał i wystawiono go na licytację. Od końca XVIII do połowy XIX wieku znajdował się w rękach zmieniających się właścicieli prywatnych. W XIX wieku pełnił również funkcję więzienia dla kobiet, a podczas II Wojny Światowej przetrzymywano w nim jeńców rosyjskich, polskich i więźniów niemieckich. 

Od lipca 2006 roku na zamku funkcjonuje czterogwiazdkowy ekskluzywny Hotel Zamek Ryn.

www.zamekryn.pl