Baranów Sandomierski

Zwany Małym Wawelem, był kiedyś rezydencją magnacką. Obecnie jest jednym z najwspanialszych pomników architektury renesansowej.

Zamek baranowski "zagrał" w filmie: "Barbara Radziwiłłówna", ale najbardziej znany jest z serialu telewizyjnego "Czarne Chmury", w którym ‘wcielił’ się w siedzibę hetmana Jana Sobieskiego. A w scenie do pułkownika Dowgirda jego ukochana Anna zbiega właśnie ze schodów na baranowskim dziedzińcu.

Wzniesiono go pod koniec XVI wieku, w miejscu średniowiecznego, obronnego dworu rycerskiego w Baranowie Sandomierskim w dzisiejszym województwie podkarpackim. W XV stuleciu należał do szlacheckiej rodziny Baranowskich. Później właścicielem zamku został wielkopolski ród Górków, który w 1569 roku sprzedał dobra Rafałowi Leszczyńskiemu.

Obecny kształt zamku jest dowodem stylu zamożnej rodziny Leszczyńskich. Wspaniała architektura została ukształtowana na wzór królewskiego Wawelu, stąd nazywa - Małym Wawelem. Ostatnim właścicielem zamku z rodu Leszczyńskich był Rafał X, którego syn Stanisław Leszczyński był królem Polski. Na przestrzeni lat i wieków zamek należał do kolejnych rodów: Wiśniowieckich, Sanguszków, Lubomirskich, Małachowskich, Potockich i Krasickich. Ostatni właściciele zamku, rodzina Dolańskich, w latach 1900 - 1907 przeprowadziła gruntowne remonty.

Dziś na zamku można zwiedzać: Zbrojownię Rycerską, a niej salę tortur, rycerski namiot i szwedzką artylerię.

www.baranow.com.pl