Bielsko Biała  1

Jest typem zamku miejskiego. Przez stulecia pełnił rolę śląskiej warowni granicznej, najpierw strzegąc granicy księstw cieszyńskiego i oświęcimskiego, od połowy XV wieku granicy państwowej czesko-polskiej, a od 1526 roku austriacko-polskiej.
Książę cieszyński Przemysław I Noszak w XIV wieku wzniósł nad rzeką Białą solidny zamek. Z biegiem lat zmieniał on właścicieli, trafiając chociażby w ręce bogatych rodów szlacheckich Promnitz, Schaffgotsch czy Sunnegh, Solms i Haugwitz. Zmieniały się również jego rola i wygląd.

W 1752 roku bielskie posiadłości wraz z zamkiem nabył Aleksander Józef Sułkowski, który zrobił w XVIII wieku niezwykłą karierę. I to zarówno w Polsce, jak i w państwie Habsburgów, gdzie otrzymał nawet tytuł księcia Rzeszy. Ułatwiło mu ją królewskie spokrewnienie. Był nieślubnym synem Augusta Mocnego, elektora saskiego, później – króla polskiego.

To Sułkowscy odpowiadają za współczesne oblicze zamku. Za ich czasów uległ on gruntownej przebudowie w drugiej połowie XIX wieku, uzyskując eklektyczny wygląd. Jego potomkowie władali zamkiem aż do roku 1945.
Od 1983 roku jego jedynym użytkownikiem jest Muzeum, które jest Instytucją Kultury Samorządu Województwa Śląskiego. Najbardziej reprezentacyjnym pomieszczeniem w zamku jest klasycystyczny salon muzyczny, rozbrzmiewający muzyką po dziś dzień. Również sztuka współczesna jest stale obecna na zamkowych salonach.

www.muzeum.bielsko.pl