Bytów 1

Pobudowany w gotyckim stylu przez Krzyżaków na przełomie XIV i XV wieku pełnił rolę strażnicy granicznej, siedziby administracji krzyżackiej oraz zajazdu dla rycerstwa zachodnioeuropejskiego podążającego do stolicy państwa zakonnego w Malborku.
Budowa zamku przypadła na kadencję prokuratora bytowskiego Jakuba von Reinacha i wielkiego mistrza Konrada von Jungingena. Nowoczesny na owe czasy zamek jest dziełem wielkiego budowniczego Zakonu, Mikołaja Fellensteyna. Zamek posiadał trzy okrągłe baszty: Młyńską, Różaną i Polną oraz czworoboczną wieżę Prochową.
W zamian za pomoc w walce z Krzyżakami król Kazimierz Jagiellończyk nadał ziemię bytowską z zamkiem księciu zachodniopomorskiemu Gryficie – Erykowi II. Od 1526 roku zamek zyskał status jednej z rezydencji książąt zachodniopomorskich. Na jej potrzeby został on rozbudowany w drugiej połowie XVI wieku.
Ostatnią inwestycją książęcą na zamku był wybudowany przez Bogusława XIV w 1623 roku Dom Wdów, obecnie biblioteka.
Pod koniec lat 60. ubiegłego stulecia odbudowano zamek, który odzyskał swoją świetność.
Obecnie mieści się w nim Bytowski Ośrodek Informacji Turystycznej, siedziba Kaszubsko-Pomorskiego Bractwa Rycerzy Zamku Bytowskiego i biblioteka.
W dawnym Domu Książęcym przygotowano dla gości restaurację i hotel, zaś skrzydło północne zajmuje Muzeum Zachodnio-Kaszubskie. Zamek został włączony w "Szlak Zamków Gotyckich".

www.zamekbytowski.pl