dobczyce


Królewski zamek w Dobczycach, w dzisiejszym województwie małopolskim, stał prawdopodobnie już w XIII wieku. Za czasów panowania Kazimierza Wielkiego zamek był twierdzą, solidnie ufortyfikowaną. W twierdzy znajdował się dziedziniec dolny i górny, a najstarsza i zarazem najtrudniejsza do zdobycia była kwadratowa wieża.  

W XVI wieku zarządzali nim starości Lubomirscy, którzy przebudowali zamek w stylu renesansowym. Sebastian Lubomirski na tyle upodobał sobie zamek. Iż podczas choroby kazał się tutaj przywieźć, gdzie zmarł. Za jego czasów zamek posiadał 74 pomieszczenia i był wygodnie urządzony.

W czasie panowania Kazimierza Jagiellończyka na zamku mieściła się „Akademia” dla synów królewskich: Zygmunta, Aleksandra, Władysława, Fryderyka, Jana i Kazimierza, którzy kształcili się pod okiem Jana Długosza.

W roku 1655 miasto i zamek zostały zniszczone przez Szwedów i księcia siedmiogrodzkiego, Jerzego II Rakoczego. Próby ratowania i częściowej odbudowy warowni podjął Michał Jordan. Pomimo zniszczeń zamek był zamieszkiwany do początków XIX wieku, aż do jego rozbiórki, której uległ za sprawą miejscowej ludności, poszukującej w murach zamkowych skarbów.

Na zamku udostępnionych jest 10 sal do zwiedzania wraz z ponad 1000 eksponatów. Wiele eksponatów pochodzi z wykopalisk. Jest wśród nich kominek z przełomu XVI/XVII wieku oraz herby Jagiellonów i Lubomirskich.

www.zamek.dobczyce.pl