ketrzyn


Zamek został wybudowany pomiędzy rokiem 1360 a 1374 w Kętrzynie na Mazurach. Początkowo był budowlą trójskrzydłową. Na dziedzińcu znajdowała się studnia. Najbardziej reprezentacyjne skrzydło północne zajmował pfleger - prokurator, urzędnik sprawujący władzę z.ramienia Zakonu. Prawdopodobnie na przełomie XIV i XV wieku zamek otoczony został od północy, wschodu i południa murem obronnym z basztami w narożnikach.  
Po 1525 roku zamek został siedzibą starostwa książęcego. W kolejnych latach był ciągle przebudowywany. W XVIII i XIX wieku zamek z leżącym przy nim folwarkiem był siedzibą królewską.W tym okresie przebudowywano go dostosowując do pełnienia funkcji mieszkalnych.
W 1797 roku w zamku miał miejsce wielki pożar. W latach 1911-1912, po kupnie obiektu przez miasto, zamek ponownie przebudowano, przeznaczając większość pomieszczeń na mieszkania.

W początku lat 40-tych zachodnią część piwnic przebudowano na schron przeciwlotniczy. W końcu stycznia 1945 roku wojska radzieckie, spaliły zamek i większą część staromiejskiej zabudowy miasta. W latach 1962-1967 zamek został odbudowany.

Obecnie na zamku działają: Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Miejska Biblioteka Publiczna i Galeria "Konik Mazurski".

www.muzeum.ketrzyn.pl