Kórnik

Kórnik – zespół zamkowo-parkowy wraz z kościołem parafialnym-nekropolią właścicieli został uznany za pomnik historii i obejmuje: 

  • zamek,
  • oficyny,
  • pawilon parkowy,
  • domy mieszkalne,
  • zabudowania gospodarcze,
  • park-arboretum,
  • kościół parafialny pod wezwaniem Wszystkich Świętych.

Najważniejszą częścią zespołu jest usytuowany na wyspie Zamek Kórnicki z jego wyposażeniem, zbiorami, biblioteką – od niemal dwustu lat stanowiący ważny ośrodek kulturalny i naukowy na mapie kraju i Europy.

Początki tego zamku sięgają średniowiecza, gdy właścicielami Kórnika była można rodzina Górków. W XIV w. rozpoczęli tu budowę swojej rodowej siedziby. Ukończoną około 1430 r. obronną budowlę otaczała fosa. W XVI w. zamek został przebudowany w stylu renesansowym, następnie nadano mu charakter barokowej rezydencji. Ostatnią przebudowę zamku przeprowadził w XIX w. Tytus Działyński. Zaprojektowana przez Karla Friedricha Schinkla i przebudowana przez miejscowych rzemieślników, neogotycka rezydencja charakterem nawiązuje do budowli obronnych.

Kolejnym właścicielem zamku był Władysław Zamoyski. W 1924 r., tuż przed śmiercią, przekazał całe swoje dobra, w tym zamek wraz imponująca kolekcją dzieł sztuki, zbiorami bibliofilskimi i ogrodem dendrologicznym (Arboretum Kórnickie) narodowi polskiemu. Darowizną zarządzała fundacja "Zakłady Kórnickie" (reaktywowana w 2001 r.). W czasie wojny zbiory w znacznej części zostały rozgrabione.

Obecnie w zamku mieści się muzeum z wieloma unikatowymi eksponatami, m.in. meble różnych stylów i epok, obrazy mistrzów polskich i europejskich, rzeźby, kolekcje numizmatyczne, militaria. Zamek jest też siedzibą biblioteki rodowej Działyńskich, obecnie Polskiej Akademii Nauk.

Zamek położony jest w sąsiedztwie Jeziora Kórnickiego, otoczony fosą, a wokół niego rozciąga się piękny park: arboretum kórnickie, znajdujące się pod zarządem Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk.


Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka

www.bkpan.poznan.pl/muzeum