Zamek w Krasiczynie

O znaczeniu zamku w przeszłości świadczy fakt, że gościli w nim królowie polscy: Zygmunt III Waza, Władysław IV, Jan Kazimierz i August II, a także nuncjusz papieski Cosmos de Torres. To on w kaplicy znajdującej się w Baszcie Boskiej miał wręczyć miecz poświęcony przez papieża starającego się skłonić Polaków do wzięcia udziału w wojnie z Turkami.

Zamek w Krasiczynie w obecnym województwie podkarpackim należy do najpiękniejszych pomników polskiego renesansu. Jego budowę rozpoczął pod koniec XVI wieku Stanisław Krasicki, kasztelan przemyski, potomek szlachty zagrodowej herbu Rogala, a budowlę rozbudował i przekształcił surowy zamek w rezydencję obronną syn - Marcin Krasicki.

Ostatecznie powstał zespół pałacowy na planie prostokąta, otoczony murem obronnym z czterema narożnymi basztami: Boską, Papieską, Królewską i Szlachecką. Miało to odzwierciedlać wieczny porządek oraz rolę Kościoła, króla, papieża i szlachty.

Po bezpotomnej śmierci Krasickich zamek i ich dobra dziedziczyli kolejno: Modrzewscy, Wojakowscy, Tarłowie, Potoccy i Pinińscy. Od tych ostatnich w 1835 roku odkupił je ród Sapiehów, którzy byli w posiadaniu Krasiczyna do 1944 roku. Przeprowadzili renowację zamku, założyli tartak, browar i fabrykę maszyn rolniczych.

Obecnie w zespole zamkowo-parkowym znajduje się hotel i restauracja. Niektóre części zamku są udostępnione do zwiedzania w grupach z przewodnikiem.

www.krasiczyn.com.pl