Kwidzyń 2

Ma najdłuższe w Europie średniowieczne Gdanisko, charakterystyczny element krzyżackich zamków, czyli ustęp (latrynę) wybudowany na zewnątrz murów zamkowych.
Budowę Zamku- Kapituły Pomezańskiej w Kwidzynie na Pomorzu rozpoczął na przełomie XIII i XIV wieku pierwszy biskup pomezański, dominikanin Ernest z Targawy.  Budowla pierwotnie była samodzielnym budynkiem, jednak w późniejszym okresie połączono ją ze znajdującą się obok katedrą. Dzięki temu powstał unikatowy zespół architektoniczny, w którego skład wchodziły zamki biskupi oraz kapituły, katedra oraz miasto.
Wkrótce po sekularyzacji zakonu w 1525 roku, biskupi pomezańscy przeszli na protestantyzm. Pierwszy biskup protestancki Paulus Speratus, w latach 30 XVI wieku, przeprowadził remont zamku.
Po jego śmierci w 1551 roku obiekt przejęli urzędnicy księcia Albrechta Hohenzollerna. Od tej pory zamek stał się rezydencją oraz budynkiem rządowym. Przez wieki był niszczony przez kolejne zawieruchy losu.
Na szczęście po1854 roku, król Fryderyk Wilhelm IV wydał rozporządzenie zabraniające dewastacji zamku. Wkrótce rozpoczęto prace rekonstrukcyjne.
Pełnił funkcję sądu i więzienia do roku 1935. Był także siedzibą elitarnej hitlerowskiej szkoły Hitlerjugend do końca II wojny światowej.
W grudniu 1949 roku zamek został przejęty przez Ministerstwo Kultury i Sztuki. Dziś można go zwiedzać.

www.zamek.kwidzyn.pl