38zamekwLesku4
Budowę zamku rozpoczęto w 1538 roku z inicjatywy marszałka wielkiego koronnego Piotra Kmity herbu Szreniawa w miejsce dawnego zamku drewnianego zniszczonego przez Węgrów i Wołochów.
Po jego śmierci majątek odziedziczyły jego dwie siostry: Anna, żona Andrzeja Barzego i Katarzyna, żona Stanisława Stadnickiego. W rękach rodziny
Stadnickich leski majątek znajdował się do I połowy XVIII wieku. Przeprowadzili remont zamku trzykrotnie. Podczas pierwszej przebudowy pod koniec XVI wieku zamek zyskał renesansowy charakter. Drugą i trzecią przebudowę wykonano w związku z napaściami Szwedów.

Kolejnymi właścicielami posiadłości była rodzina Ossolińskich. W latach 1731-1776 Gotfryd Hoffman przeprowadził remont zamku. Potem zamek trafił w ręce rodziny Mniszchów, a następnie do rodziny Krasickich, którzy rozbudowali zamek według projektu Wincentego Pola. Prace trwały przez 38 lat. Obiekt całkowicie zatracił swój pierwotny wygląd. Pol nadał mu kształt rezydencji klasycystyczno-neorenesansowej w stylu włoskim. Powstały też dodatkowe oficyny i oranżeria.
W roku 1956 zamek stał się własnością kopalni KWK "Makoszowy" z Zabrza, która wyremontowała go i od 1956 roku odrestaurowany zamek stał się ośrodkiem wypoczynkowym dla górników. Obecnie jest własnością Gliwickiej Agencji Turystycznej, która prowadzi w nim hotel.