Zamek w Lublin

Choć jest obecnie siedzibą lubelskiego muzeum jeszcze kilkaset lat temu był więzieniem. Obradował w nim sejm, podczas którego podpisano unię lubelską. A synowie Kazimierza Jagiellończyka wychowali się w nim pod kuratelą Jana Długosza.

W XIV wieku, za panowania Kazimierza Wielkiego, wzniesiono, na miejscu pałacowego budynku z XII wieku, murowany zamek otoczony murem obronnym. Wówczas też powstał gotycki kościół zamkowy pod wezwaniem Trójcy Świętej, który pełnił funkcję kaplicy królewskiej. Zamek, leżący na królewskim szlaku z Krakowa do Wilna, cieszył się zainteresowaniem i opieką Jagiellonów. Około 1520 roku Zygmunt Stary przebudował zamek na okazałą rezydencję królewską. W 1569 roku w murach zamku obradował sejm, na którym podpisano akt unii polsko-litewskiej. Jednak w XVII wieku, w wyniku wojen, zamek uległ zniszczeniu. W latach 1824-1826, z inicjatywy Stanisława Staszica i wg projektu lubelskiego architekta Jana Stompfa wzniesiono nową budowlę w stylu neogotyku angielskiego, przeznaczoną na więzienie Królestwa Kongresowego. Funkcję więzienia zamek pełnił przez 128 lat. W latach 1831-1915 było tu więzienie carskie dla uczestników walk o niepodległość, między innymi powstańców styczniowych z 1863 roku.

Po likwidacji więzienia w 1954 roku i przeprowadzeniu prac remontowych zamek przeznaczono na cele kultury. Od 1957 roku jest ponownie siedzibą główną Muzeum Lubelskiego.


www.muzeumlubelskie.pl