Olsztyn 1

Szczyci się bogatą historią, w której niebagatelną rolę odegrali Krzyżacy i Mikołaj Kopernik. Tablica astronomiczna na zamku jest jedynym na całym świecie zachowanym instrumentem astronomicznym wykonanym i używanym przez słynnego astronoma.

Zamek wzniesiono jeszcze przed samą lokacją miasta około 1348 roku w Olsztynie na Mazurach. W latach 1397-1772 był siedzibą kanonika-administratora dóbr kapitulnych. Mieścił skarbiec kapituły, ale pełnił też funkcje obronne. Jednym z administratorów kanoników był w latach 1516-1521 Mikołaj Kopernik.
W 1410 roku po bitwie pod Grunwaldem dostał się w polskie władanie, a później wielokrotnie zmieniał właścicieli - raz wracał do Zakonu, raz do Polski. Po pokoju toruńskim w 1466 roku dostał się ostatecznie wraz z Warmią w ręce polskie.
Krzyżacy próbowali jeszcze odbić zamek w 1521 roku, ale odstąpili od oblężenia widząc bardzo dobrą obronę zorganizowaną przez samego astronoma. Kopernik mieszkał i pracował w olsztyńskim zamku, o czym świadczą pozostawione przez niego pamiątki – własnoręcznie wykonana doświadczalna tablica astronomiczna i inkunabuł medyczny.
Od XVII wieku zamek w Olsztynie tracił cechy obronne. Szczęśliwie przetrwał wojenne zawieruchy. Obecnie mieści się w nim Muzeum Warmii i Mazur ze stałą wystawą „Mikołaj Kopernik, mieszkaniec olsztyńskiego zamku”.

www.muezum.olsztyn.pl