Pieskowa Skala

Położony jest tuż przy Maczudze Herkulesa w sercu Ojcowskiego Parku Narodowego. Wzniesiony jako warowna rezydencja na starej drodze handlowej pomiędzy Krakowem a Śląskiem.

W I połowie XIV wieku Kazimierz III Wielki wybudował zamek jako element łańcucha obronnego "Orlich Gniazd". Budowla składała się z dwóch części: górnej i dolnej. W latach 1377-1608 zamek był siedzibą rodu Szafrańców, którą dostali od króla Jagiełły za rany odniesione przez Piotra Szafrańca w czasie zatargu z węgierskimi dworzanami króla. W tym czasie gotycki zamek przekształcono w renesansową rezydencję. W XVII wieku, już za sprawą Michała Zebrzydowskiego dobudowano system fortyfikacji bastionowych. Niestety w czasie potopu szwedzkiego zamek zniszczono, a potem w 1718 roku spłonął w pożarze. Odbudowano go jako siedzibę rodu Wielopolskich w 1768 roku. W 1842 roku Pieskową Skałę kupił hrabia Jan Mieroszewski. Sobiesław Mieroszewski wzbogacił zamek o elementy neogotyckie. Jego syn Krzysztof sprzedał siedzibę Michałowi Wilczyńskiemu, a ten dr Serafinowi Chmurskiemu. W 1902 roku zamek trafił na licytację.

Kupiony został przez "Towarzystwo Akcyjne Pieskowa Skała". Po II wojnie światowej po generalnej renowacji w latach 1950-1963 stał się oddziałem Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu.


www.pieskowaskala.eu