Zamek w Pułtusku

Zamek w Pułtusku nazwany jest „Perłą Mazowsza”. Działała w nim szkoła jezuicka słynąca w całej Rzeczypospolitej, którą kształtowali sławni nauczyciele między innymi ks. Piotr Skarga, Andrzej Bobola i Jakub Wujek.

Biskupi płoccy w Pułtusku na Mazowszu wznieśli w XIV wieku zamek gotycki w miejscu drewnianego grodu spalonego przez Litwinów. Pułtusk był trzecim, po Warszawie i Płocku, miastem na Mazowszu z murowanymi fortyfikacjami.

W latach 1439-1463 biskup Paweł Giżycki dobudował do wieży tzw. Dom Mały w stylu gotyckim oraz otoczył zamek murem obwodowym. W XVI wieku zamek rozbudowano od wschodu w stylu renesansowym. Na północ od Domu Małego wybudowano tzw. Dom Duży. Zamek uległ poważnym zniszczeniom podczas potopu szwedzkiego w połowie XVII i na początku XVIII wieku. Odbudowano go w stylu barokowym, budując także w tym stylu kaplicę zamkową. Uszkodzony także został podczas insurekcji kościuszkowskiej. Pod koniec XVIII wieku biskup Krzysztof Hilary Szembek przebudował część wschodnią i bramę w stylu klasycystycznym. W 1945 roku spłonął, a po wojnie został odbudowany.

Z zamku zachowała się kaplica barokowa, most oraz podziemia. Ta dawna rezydencja biskupów wraz z przyległymi terenami została przekazana na Dom Polonii decyzją rządu z 27 lipca 1974 roku. Zamek odbudowano w stylu renesansowym i uroczyście otwarto jego podwoje 16 lipca 1989 roku.

www.zamekpultusk.pl